Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
14-02-2019

Rekrutacja do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

Burmistrz Miasta Lubań, działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.) uprzejmie informuje, że postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)  oraz o kryteria naboru określone w uchwale nr XLIV/311/2018 Rady Miasta Lubań z dnia 30 stycznia  2019 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań. (plik do pobrania)

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań rozpocznie się 1 marca 2019 roku zgodnie z  terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w  zarządzeniu nr 17/2019 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 stycznia 2019r. (plik do pobrania) http://bip.miastoluban.pl/Article/get/id,72357.html
1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań:

 
Lp Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 – 29 marca 2019r.

3 – 19 czerwca 2019r.

 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 17 kwietnia 2019r.

do 24 czerwca 2019r.

 

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych 18 kwietnia 2019r. 25 czerwca 2019r.
4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

w postaci pisemnego oświadczenia

do 28  kwietnia 2019r. do 27 czerwca 2018r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29 kwietnia 2019r.

28 czerwca 2019r.

 

Wnioski i dokumenty stosowane w rekrutacji dostępne są:pobierz

Przedszkole Miejskie nr 1

ul. Mickiewicza 1
tel. 75 722 40 69, 75 646 44 49

e-mail: pmnr1luban@op.pl

 

Przedszkole Miejskie nr 3

ul. Różana 1, Lubań

tel. 75 646 44 64, 75 722 23 46

e-mail: pm3@onet.eu

 

Przedszkole Miejskie nr 5

im. J. Tuwima

ul. Mieszka II 1, Lubań/Mickiewicza 1C, Lubań

tel. 75 722 40 00

e-mail: pmnr5luban@op.pl

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 obejmuje dzieci urodzone w roku 2013.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych w mieście na rok szkolny 2019/2020

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

  • kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Kandydaci spoza obwodu

  • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Burmistrz Miasta Lubań, działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.) informuje, że postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół podstawowych oparte jest o kryteria określone w uchwale nr XLIV/308/2018 Rady Miasta Lubań z dnia 30 stycznia  2019 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzonym jest Gmina Miejska Lubań. (pobierz)

 
Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły 5 Dane potwierdzone przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły.
2. Rodzice kandydata pozostający w zatrudnieniu na terenie Miasta Lubań/rodzice samotnie wychowujący kandydata 4

Zaświadczenie pracodawcy
o zatrudnieniu.

Oświadczenie rodziców.

3. Miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły 3

Zaświadczenie pracodawcy

o zatrudnieniu.

4. W obwodzie szkoły mieszkają krewni kandydata, którzy wspierają rodziców w zapewnieniu opieki kandydatowi 2

Oświadczenie rodziców.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań rozpocznie się 18 lutego 2019 roku zgodnie z  terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w zarządzeniu nr 17/2019 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 stycznia 2019r. (pobierz)

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań:

 
Lp. Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

18 luty  - 5 kwietnia

2019r.

10 – 21 czerwca 2019r.

 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 26 kwietnia 2019r.

24 – 25 czerwca 2019r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

29 kwietnia 2019r. 26 czerwca 2019r.
4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

w postaci pisemnego oświadczenia.

 do 17 maja 2019r. 27 czerwca 2019r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych. 20 maja 2019r. 28 czerwca 2019r.


 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...