Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
02-12-2019

26 listopada 2019 r. w miejskim Ratuszu odbyła się XVII sesja Rady Miasta Lubań. Najważniejsze punkty obrad związane były ze Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz budżetem miasta na 2020 rok.

Na początku sesji radni przyjęli porządek obrad, protokół z poprzedniej sesji oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym. Złożyli również interpelacje i zapytania. 

Działalność Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (KSSEMP) przedstawił Tadeusz Rycharski prezes KSSEMP. Jest to spółka akcyjna, w której udziały ma Gmina Miejska Lubań. KSSEMP działa na terenie 17 podstref w 8 powiatach i głównie jest to subregion jeleniogórski.

Specjalne strefy ekonomiczne gwarantują prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych zasadach określonych przepisami prawa. Preferencyjne są ulgi w podatku dochodowym, częściowy zwrot nakładów inwestycyjnych i kosztów pracy. Inwestorzy lokujący w SSE mogą również liczyć na zwolnienia z podatku od nieruchomości.

– Lubań wprowadził do strefy grunty o powierzchni 26 ha i ma dobrą pozycję, bo zostały one wykorzystane przez inwestorów w 72,36% – powiedział prezes.

Przedstawił dane uwzględniające nakłady inwestycyjne poniesione w poszczególnych podstrefach. W podstrefie Lubań poniesione nakłady inwestycyjne według stanu na koniec września 2019 r. wynoszą 241 mln złotych. Przedstawił również dane dotyczące zatrudnienia w podstrefie Lubań. Aktualny stan zatrudnienia wynosi prawie 1300 osób.

Znacząca część wystąpienia dotyczyła zmian w przepisach. Po ubiegłorocznym wprowadzeniu Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji weszły w życie rozporządzenia, dzięki którym przedsiębiorcy mogą ubiegać się o uzyskanie decyzji o wsparciu. Dokumenty wydawane są w oparciu o nowy mechanizm udzielania firmom pomocy publicznej na realizację projektów inwestycyjnych. W myśl nowych przepisów przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez specjalne strefy ekonomiczne na terenie całej Polski (również m.in. na terenach będących własnością przedsiębiorstw), a nie tylko na obszarach objętych granicami stref.

– Wprowadzenie ustawy dało nam zupełnie nową perspektywę, co ma przełożenie na wyniki spółki, na przychody, a tak naprawdę pośrednio na rozwój gospodarczy, poprzez inwestorów lokujących się w gminach – powiedział T. Rycharski.

Zdaniem prezesa, nowa ustawa jest skierowana przede wszystkim do polskich podmiotów gospodarczych. Do niedawna deklarowana kwota nakładów inwestycyjnych była taka sama dla każdego podmiotu niezależnie od tego czy była to duża firma czy mała i wynosiła 100 tys. euro. Stanowiło to ogromną blokadę dla małych firm. W chwili obecnej sytuacja jest zupełnie inna. Minimalne nakłady dla inwestorów są zróżnicowane i zależą od stopy bezrobocia w powiecie. Ze względu na zmiany w przepisach znacznie skróciła się też procedura uzyskania decyzji wsparcia. Inwestor spełniający wymogi ustawy ma szansę na jej uzyskanie w ciągu 3 tygodni. Istotne jest również to, że te firmy, które mają tradycje w gospodarowaniu i funkcjonują przez długi okres również mogą ubiegać się o decyzje wsparcia i skorzystać z tej formy pomocy publicznej, co nie było możliwe przed zmianami w przepisach. Dotychczas, tych firm nie można było włączyć w granice specjalnej strefy ekonomicznej.

– Inwestor zgłaszający się do spółki jest pilotowany od samego początku, począwszy od uzyskania informacji czym jest specjalna strefa ekonomiczna, aż do złożenia wniosku i wydania decyzji, w tym pełną obsługę prawną, ekonomiczną i finansową bez ponoszenia jakichkolwiek nakładów finansowych – mówił T. Rycharski.

Lubańska specjalna strefa obejmuje obszary przy ulicach Gazowej, Jeleniogórskiej, Wrocławskiej i Papieża Jana Pawła II. Na dzień dzisiejszy pozostało do wykorzystania niewiele gruntów objętych granicami specjalnej strefy. Jednak po wprowadzeniu nowych przepisów KSSE w uzgodnieniu z samorządem może wydawać decyzje również w innych częściach miasta.

Po tej części obrad, odbyło się pierwsze czytanie budżetu miasta na 2020 rok. Kwestie budżetowe związane z dochodami przedstawił radnym Łukasz Maćkowiak Skarbnik Miasta Lubań. Przed rozpoczęciem pierwszego czytania przybliżył zebranym sytuację jaką niesie przyszły rok.

– Analizując dane zawarte w projekcie budżetu, szczególnie po stronie dochodowej można zauważyć niekorzystną sytuację wynikającą z niższych wpływów z PIT. Są one nieznacznie niższe, ale z punktu widzenia działalności samorządu poziom jest niewystarczający – zaznaczył skarbnik. – Biorąc pod uwagę wpływ tegorocznych podwyżek w oświacie i planowanych przyszłorocznych, subwencja oświatowa również w znaczący sposób została ograniczona. Mimo wszystko przyświecał nam taki cel, aby deficyt był jak najmniejszy i pomimo konieczności podejmowania szczególnie dużych oszczędności w jednostkach, znaleźć również środki na działalność inwestycyjną w kwocie 6 mln złotych. Staramy się, żeby następował rozwój miasta. Może nie w tym tempie jakiego wszyscy byśmy sobie życzyli, ale jest to wpisane w możliwości jakie niesie ten budżet – powiedział Ł. Maćkowiak.

Część budżetową związaną z wydatkami ujętymi w projekcie budżetu miasta na 2020 rok przedstawił Arkadiusz Słowiński Burmistrz Miasta Lubań. Więcej na ten temat w artykule Projekt budżetu 2020.

Zgodnie z planem pracy Rady Miasta Lubań, debata nad projektem budżetu została przewidziana na grudniowej sesji. W związku tym większość radnych zdecydowała o niepodejmowaniu dyskusji na ten temat podczas listopadowych obrad.

Następnie przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przygotowane projekty uchwał. Nadano statut Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu. Z powodu wywrócenia się drzewa radni podjęli uchwałę o pozbawieniu statusu pomnika przyrody – klonu jaworu o nazwie Globus. Określono kryteria i rodzaj dokumentów, które będą obowiązywać przy przyjmowaniu dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań. Ustalono wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień w podatku od nieruchomości oraz wysokości stawek podatku od środków transportowych. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/200/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej. Wprowadzono również zmiany w budżecie miasta na 2019 rok. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 89 618 926,92 zł, a wydatków po zmianach wynosi 94 304 142,61 zł.

Po komunikatach zakończono obrady. Przedświąteczną sesję Rady Miasta Lubań zaplanowano na 20 grudnia.

(ŁCR)

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...