Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
15-11-2019

Uwaga! Przed nami obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. Najpóźniej od września przyszłego roku każdy z nas będzie zobowiązany segregować śmieci.

Skąd taka decyzja? To zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek selektywnej zbiórki odpadów na każdego właściciela nieruchomości. Dzięki temu będzie możliwe pozyskanie większej ilości surowca nadającego się do recyklingu. Do tej pory każdy mógł dokonać wyboru  czy segreguje czy nie. Nowe zapisy ustawy po prostu wymuszają segregowanie odpadów.

Co w sytuacji, gdy ktoś nie będzie segregował? Jeśli podmiot odbierający odpady komunalne (w naszym przypadku Zakład Gospodarki i Usług  Komunalnych Sp. z o. o.) stwierdzi brak segregacji, wówczas powiadomi o sprawie Urząd Miasta Lubań. Następnie po uwzględnieniu zapisów nowej ustawy, zostanie wydana decyzja w sprawie podwyższonej opłaty. W takim przypadku nowa wysokość opłaty będzie dotyczyła właściciela nieruchomości a więc podmiotu składającego deklarację - bez względu czy jest to deklaracja z nieruchomości jednorodzinnej czy wielorodzinnej. W tym drugim przypadku mieszkańcy wspólnot czy spółdzielni będą musieli wzajemnie zachęcać się do prowadzenia segregacji. 

Jakie sankcje poniesiemy jeśli nie będziemy segregować? Ustawodawca zdecydował, że będzie to kara finansowa. Podwyższona opłata może stanowić kwotę nie mniejszą niż dwukrotność dotychczasowej wysokości opłaty, ale nie może być wyższa niż czterokrotność dotychczasowej wysokości opłaty. Jej wysokość zostanie wkrótce ustalona przez Radę Miasta Lubań. Prócz kary nałożonej w trybie decyzji administracyjnej, osoby nieprzestrzegające zapisów nowej ustawy narażą się na poniesienie sankcji karnych w postaci mandatu karnego w wysokości nawet 500 zł lub grzywny orzeczonej przez sąd - do 5000 zł.

Co z gospodarstwami niezamieszkałymi (przedsiębiorstwa, działalności gospodarcze)? Również właściciele nieruchomości niezamieszkanych mają obowiązek segregacji. Gminy mają jednak możliwość ustalenia czy właściciele nieruchomości niezamieszkanych nadal pozostaną w systemie opłat gminnych (określi to rada miasta). Jeśli nie - wówczas będą musieli podpisać umowę indywidualną z podmiotem odbierającym odpady. 

Czy zmieniają się termin i numery kont bankowych? Termin płatności za odbiór odpadów komunalnych pozostaje nadal ten sam, czyli do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Numery rachunków bankowych, na które były dokonywane płatności także pozostają bez zmian. Ważne jest to, że musimy w terminie i zgodnie z otrzymaną informacją lub decyzją płacić za wywóz odpadów komunalnych. Jeśli tego nie zrobimy, z urzędu będą ściągane należne kwoty  na podstawie tytułu wykonawczego, tak jak za zaległości podatkowe.

Gdzie można znaleźć więcej informacji o zmianach? Wszelkie informacje dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami (m. in. harmonogram wywozu odpadów, poradnik segregacji odpadów) znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej miasta Lubań w zakładce www.luban.pl/ekologiczny-luban oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Gospodarka Odpadami. Ponadto szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Referatu ds. Opłat za Zagospodarowanie Odpadami Urzędu Miasta Lubań, mieszczącego się przy ul. 7 Dywizji 14 (przybudówka, I piętro) tel. 75 64 56 600.

(ŁCR)

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...